Dnevni boravak Šiljakovac – Barajevo

Dnevni boravak Šiljakovac - Barajevo

Dnevni boravak Barajevo spada u sistem boravaka Centra. Osnivač je grad Beograd, a u nadležnosti je gradskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Nastao je kao potreba dnevnog zbrinjavanja na području teritorije opštine Barajevo.

Boravak je počeo sa radom 01.02.2010 god. Ustanova se nalazi u Šiljakovcu u adaptiranom prostoru u okviru osnovne škole u ulici Dobrivoja Maksimovića 11. Prostor je površine oko 200 kvm, sastoji se od dve prostorije za rad sa korisnicima, niše za obedovanje, ambulante, kancelarije, sanitarnog bloka. Za prijem i serviranje obroka koristi se školska kuhinja. Prostorije su klimatizovane. Boravak okružuje dvorište površine 1 ha koje je u planu je da se uredi i opremi spravama za vežbanje i sportskim sadržajima.

Kapacitet boravka je 27 korisnika. Trenutno usluge boravka koristi 17 korisnika raspoređenih u 2 grupe. Korisnici boravka su deca i mladi sa ometenošću u mentalnom razvoju, autizmom, višestrukom ometenošću i Rett-ovim sindromom. Realizaciju tretmana sprovode dva defektologa, dva radna terapeuta, jedan medicinski tehničar i četiri negovatelja. Za korisnike je organizovan prevoz kombijem u dolasku i odlasku. U boravku korisnici imaju 2 obroka i 2 užine. Radno vreme je od 06h do18h.

Otvoreni smo za saradju, a pošto kapacitet nije popunjen, pozivamo sve zainteresovane da se jave ili dođu i upoznaju se sa nama.