Dnevni boravak Stari grad

Dnevni boravak Stari grad

Inicijativa za otvaranje boravka, kao i sredstva za opremanje, su potekli od opštine Stari grad, a Boravak je počeo sa radom u januaru 2011. Kapacitet jedinice je 21 korisnik, rasporedjeni u dve grupe: jedna za
korisnike sa umerenom MZ – 15 korisnika i jedna za korisnike sa višestrukom ometenošću sa 6 korisnika.

Boravak je površine 170 kvadratnih metara, čine ga dve prostorije za grupe – veća za grupu UMR korisnika i manja za grupu od 6 VMO korisnika. Pored toga, Boravak obuhvata senzornu sobu, posebnu prostoriju namenjenu kreativnim radionicama, prostoriju za domaćinstvo i kompjutersku radionicu, prostoriju sa spravama za fizičke aktivnosti, zatim distributivnu kuhinju, trpezariju i prateće prostorije. U boravku korisnici imaju tri obroka: doručak, užinu i ručak. Za korisnike je organizovan prevoz od kuće do boravka. Sa korisnicima rade dva defektologa, tri radna terapeuta i jedan negovatelj. Zdravstvenu preventivnu zaštitu vrši medicinska sestra.

Dnevni boravak Stari grad, zahvaljujući gradskoj opštini Stari grad, je prošao kroz adaptaciju i opremanje dodatnog prostora, čime je ovaj objekat zaokružen u jednu celinu. Dodatne prostorije, koje sada imaju namenu radionice, senzorne sobe, sobe sa spravama za trening i prostorije za domaćinstvo, pružaju mogućnost da se pruži veća paleta sadržaja primljenim korisnicima, te su ovim u potpunosti zadovoljeni standardi socijalne zaštite za trenutni kapacitet Boravka. Pored bogatog sadržaja vaninstitucionalnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, Dnevni boravak Stari grad je sada u potpunosti spreman da pruži pun spektar kvalitetnih aktivnosti unutar Boravka zahvaljujući ovom proširenju.