Aktivnosti i dogadjaji – DB Stari grad

Aktivnosti i dogadjaji - DB Stari grad

Dnevni boravak Stari grad ostvaruje izvanrednu saradnju na lokalnom nivou, te se uspešno realizuju posete ustanovama kulture, bioskopima, kao i brojnim manifestacijama. Najvažniju okosnicu stručnog vaninstitucionalnog rada Dnevnog boravka Stari grad čini kontinuirana saradnja sa JP „Beogradska tvrđava” i stalna izložba radova korisnika na prostoru Kalemegdana pod nazivom „Mogu i ja!“. Tokom ove saradnje ostvareno je više manifestacija na prostoru Tvrđave sa ciljem promovisanja korisnika i rada Boravka.
Uz saradnju sa Tvrđavom prožimaju se brojne druge aktivnosti Boravka. Od prošle godine Boravak je ostvario saradnju i sa volonterima ambasade SAD i njihovim programom „heARTreach“, koji pored svojih radionica aktivno učestvuju i u manifestacijama na Tvrđavi, a isti vid saradnje je ostvaren i sa OŠ „Drinka Pavlović“ i vrtićem „Sestre Bukumirović“.

Studenti FASPER-a dolaze u prostor Dnevnog boravka Stari grad u sklopu praktične nastave.

 

 

DB Stari Grad - Aktivnosti