Dnevni boravak u Šekspirovoj

Na inicijativu Saveza društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Grada Beograda i roditelja dece i omladine sa intelektualnim teškoćama uz pomoć Skupštine grada Beograda a naročito Gradskog komiteta za zdravstvo, rad i socijalnu politiku i Gradskog SIZ-a socijalne zaštite formiran je Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju i otvoren 17.09.1990. godine.

Opširnije