Dnevni boravak u Diljskoj

Dnevni boravak za decu sa autizmom osnovan je 16.09.1996. godine. Dnevni boravak pruža usluge dnevnog zbrinjavanja u periodu od 6 do 18 časova pet dana nedeljno. Usluga koju korisnici dobijaju u ovom dnevnom boravku podrazumeva: defektološki tretman, radnu okupaciju,uključivanje u sportsko-rekreativne sadržaje i povremeno učešće na sportskim kao i u kulturno-zabavnim manifestacijama.

Opširnije

Dnevni boravak u Obrenovcu

Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Obrenovcu je nastao kao potreba da se reše problemi dnevnog zbrinjavanja ove populacije na području teritorije opštine Obrenovac.

Opširnije

Dnevni boravak u Lazarevcu

Dnevni boravak u Lazarevcu počeo je sa radom 25.12.2006.godine kao jedna od organizacionih jedinica Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd. Boravak dnevno zbrinjava 30 korisnika različitog uzrasta i stepena ometenosti. Programi rada Boravka sastoje se od: vaspitno-obrazovnog rada, radno-okupacionih aktivnosti, fizičke rekreacije, pri čemu je naglasak na socijalizaciji i osamostaljivanju.

Opširnije

Dnevni boravak na Čukarici

U skladu sa strategijom razvoja socijalne zaštite, 08.05.2008. godine otvoren je Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju Čukarica, kao sastavna organizaciona jedinica Centra. Inicijativu za otvaranje je pokrenulo Udruženje roditelja Čukarice, uz punu saradnju i razumevanje Opštine Čukarica. Osnivač je Grad Beograd – Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu.

Opširnije