JN 13/18- Nabavka opreme za video nadzor

Datum objave: 30.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN 13/18- Nabavka opreme za video nadzor . Pitanja i odgovor i izmena konkursne dokumentacije.
Odgovor na pitanja 2, Izmena i dopuna konkursne dokumentacije JN 13/18 i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 13/18.
Odgovor na pitanja 3, Izmena i dopuna KD, Novo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. Odgovor na pitanje 4, Izmena i dopuna KD 4. Odgovor na pitanje 5.
Odluka o dodeli ugovora.

Opširnije