JN 04/19 Nabavka opreme za dnevne boravke po partijama

Datum objave: 27.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN 04/19 Nabavka opreme za dnevne boravke po partijama.
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora JN 04/19.
Odluka o delimičnoj obustavi postupka za Partiju 1 – Nabavka računarske i elektro opreme za računarsku radionicu Predah.

Opširnije

JN 07/19 Nabavka opreme za O.J. Stacionar

Datum objave: 24.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN 07/19 Nabavka opreme za O.J. Stacionar.
Odgovor na pitanje, izmena KD i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora.

Opširnije