JN 18/18 – Nabavka namirnica za potrebe pripreme obroka

Datum objave: 30.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda i konkurnsa dokumentacija JN 18/18 – Nabavka namirnica za potrebe pripreme obroka korisnicima O.J. Ustanova za decu i mlade. Odgovor na pitanje.
Izmena konkursne dokumentacije JN 18/18.
Odluka o dodeli ugovora.

Opširnije