U Bijeljini održan edukativni program za stručnjake Dnevnog centra za MNRO

Datum objave: 13.07.2016.

U Bijeljini održan edukativni program za stručnjake Dnevnog centra za MNRO

Autori i edukatori akreditovanog programa Centra pod nazivom “PROGRAM OBUKE KADROVA ZA RAD I OTVARANJE DNEVNIH BORAVAKA ZA OSOBE SA SMETNJAMA U RAZVOJU,” Indira Pehar,  Mirjana Bilbija i Snežana Antičević, boravili su od  27. – 29. 6. 2016.  radi edukacije kolega u Republici Srpskoj u Bijeljini.

Edukacija je realizovana u Hotelu „Drina“  gde su nas ljubazni domaćini i ugostili, u organizaciji Centra za socijalni rad Bijeljina, sa ciljem da se obuče stručni radnici koji će se angažovati u  Dnevnom centru za osobe sa intelektualnim teškoćama.
Ideja i realizacija   edukacije stručnih radnika koji će raditi u Dnevnom boravku je adekvatno i medijski propraćena. Deo učesnika činili su stručni radnici Centra za socijalni rad u Bijeljini, a drugi deo stručni radnici koji se bave decom i mladima sa intelektualnim teškoćama u različitim institucijama kao što su škole ili udruženja građana za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama. Izvestan deo učesnika bili su stručni radnici koji su trenutno nezaposleni.
Osnovni edukativni program koji inače  traje ukupno pet dana je proširen na sadržaje za koje su organizatori i učesnici bili dodatno zainteresovani, a odnose se na način pokretanja pružanja usluge, standarde koje pružaoci usluge Dnevnog boravka treba da ispune, metode i načine analiziranja i prevazilaženja rizičnog i asocijalnog ponašanja korisnika, saradnju sa roditeljima i lokalnom zajednicom i druga pitanja koja se odnose na dobre primere iz dugogodišnje prakse našeg Centra. Zadovoljstvo učesnika obuke i realizatora na kraju edukacije rezultiralo je dogovorom o nastavku saradnje i podrške koju naš Centar i edukatori programa mogu da pruže prilikom započinjanja pružnja usluge Dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju.