Дневни боравак „Сунце“

Дневни боравак "Сунце"

Дневни боравак је почео са радом уоктобру 2012.године и налази се у насељеном месту Бежанијска коса, општина Нови Београд у Улици Исмета Мујезиновића бр. 4а. Боравак се налази на локацији којој је доступан јавни превоз, аутобуске линије бр.65, 70, 72, 74 ,75, 82 и 613.

Окружење Дневног боравка је безбедно за кориснике. Прилаз објекту је приступачан за несметан долазак возила са корисницима, као и возила организованог превоза, корисницима  који се отежано крећу и за самостално кретање корисника. Кретање корисника у инвалидским колицима или  уз друга помагала омогућено је постојањем рампе са рукохватима чија је површина чвста, равна и отпорна на клизање.

Дневни боравак се састоји из два нивоа и поседује лифт, степениште са рукохватима, ограђену терасу и двориште.

У приземљу дневног боравка је и велики хол са пултом, простор за одмор опремљен адекватним намештајем. У приземљу објекта је пет просторија за боравак корисника у групама, канцеларије стручних радника, просторија за стручне састанке, фискултурна сала, сензорна соба, амбуланта за превентивну здравствену заштиту, просторија за ликовну и хортикултурну радионицу, трпезарија и кухињски блок.

На спрату објекта налази се пет просторија за боравак корисника у групама, радионица домаћинства са купатилом. Део ходника је мултифункционални простор, прилагођен потребама компјутерске радионице.

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, опремљене адекватном опремом, у складу са наменом простора. Фискултурна сала је опремљена неопходним справама прилагођеним потребама корисника, поседује свлачионицу са тоалетом и простором за одлагање реквизита.

Објекат има ограђено двориште са лејом са лековитим биљем, воћњаком и справама за вежбање, безбедно је за боравак корисника.