Kontakt

Pošaljite elektronsku poruku.
Sva polja označena zvezdicom * moraju biti unešena.

Kontakt – Info

Adresa Centra:

Svetozara Markovića 85a
11000 Beograd, Srbija

Telefoni:

+381.11.745.00.67

Fax:

 

Internet:

www.centarbgd.org.rs
www.centarbgd.edu.rs

E-mail:

office@centarbgd.org.rs

PIB:

101288696

Matični broj:

7019157

Šifra delatnosti:

85313

Brojevi računa:

840-477661-29, 840-477667-11

Zajedničke službe

Sekretar Centra:

Nemanja Šegrt, dipl. pravnik
E-mail: sekretar@centarbgd.org.rs

Računovodstvo – Šef računovodstva:

Radana Reljić, dipl. menadžer
E-mail: finansije@centarbgd.org.rs

Nabavna služba – Šef nabavke:

Slađana Račić, dipl.ing.
E-mail: nabavka@centarbgd.org.rs, s.racic@centarbgd.org.rs

Kako do nas?