Контакт

Пошаљите електронску поруку.
Сва поља означена звездицом * морају бити унешена.
Реч "CENTAR" унети латиницом.

Контакт – Инфо

Адреса Центра:

Шекспирова 8
11000 Београд, Србија

Телефон:

+381.11.745.00.67

Интернет:

www.centarbgd.org.rs
www.centarbgd.edu.rs

E-mail:

office@centarbgd.org.rs

ПИБ:

101288696

Матични број:

7019157

Шифра делатности:

85313

Бројеви рачуна:

840-477661-29, 840-477667-11

Заједничке службе

Секретар Центра:

Сања Спасић, дипл. правник

E-mail: sekretar@centarbgd.org.rs

Рачуноводство – Шеф рачуноводства:

Радана Рељић, дипл. менаџер

E-mail: finansije@centarbgd.org.rs

Набавна служба – Шеф набавке:

Слађана Рачић, дипл.инг.

E-mail: nabavka@centarbgd.org.rs,

Како до нас?