Prijem i upis korisnika

  • Usluga dnevni boravak namenjena je deci i omladini sa područja Beograda.
  • Usluga predah je, takođe, namenjena osobama sa smetnjama u razvoju sa područja Beograda. Da bi se koristila ova usluga, potrebno je da se roditelji/staratelji obrate nadležnom centru za socijlani rad koji,  kao uputni organ, šalje korisnika u ustanovu „Predah.”
  • U ustanove domskog smeštaja Centra primaju se deca i omladina sa područja grada Beograda i Republike Srbije.

 

PROCEDURA PRIJEMA U CENTAR

Prijem korisnika se odvija prema Pravilniku o prijemu, premeštaju i otpustu korisnika.

 

  • Roditelji/staratelji kandidata za prijem obraćaju se nadležnom Centru za socijalni rad sa pisanim zahtevom za prijem u našu Ustanovu
  • Centar za socijalni rad kompletira potrebnu dokumentaciju, koju zajedno sa zahtevom za prijem, upućuje našoj Ustanovi
  • Komisija za prijem razmatra dostavljenu dokumentaciju, vrši pregled kandidata i nakon toga donosi odluku o prijemu kandidata  nakon čega započinje period koji mora biti kontinuiran – 10 radnih dana za procenu i 10 radnih dana za izradu individualnog plana podrške.
  • Nakon isteka tog perioda, Komisija za prijem donosi odluku i o tome obaveštava uputni organ i roditelje, odnosno, staraoce.
  • Roditelji/staratelji se izjašnjavaju o prihvatanju programa rada i Kodeksa ponašanja zaposlenih i roditelja
  • Pošto se donese odluka o prijemu kandidata, nadležni Centar za socijalni rad donosi rešenje o prijemu u našu Ustanovu

Kontaktirajte nas za sva pitanja u vezi prijema, rado ćemo Vam odgovoriti i olakšati sve nedoumice kako bi prijem bio efikasniji.