Prijem i upis korisnika

U dnevne boravke Centra primaju se isključivo korisnici sa prebivalištem na području grada Beograda.

 

U dnevne boravke primaju se deca, mladi i odrasli sa intelektualnim teškoćama, višestukom ometenošću i autizmom, koji imaju potrebu za dnevnom negom i nadzorom,

Prijem korisnika vrši se na osnovu pisanog zahteva, koji upućuje Centar za socijalni rad.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i neposrednog razgovora sa korisnikom, ili zakonskim zastupnikom, organizuje se  Komisija za prijem, premeštaj i otpust korisnika na kojoj se donosi odluka o prijemu korisnika ili o stavljanju zahteva na listu čekanja.

Prioriteti prijema korisnika primenjuju se u sitaciji kada se u toku pružanja usluge identifikuje veći broj korisnika nego što je kapacitet pružaoca usluge i kada se formira lista čekanja.

Po donošenju odluke o prijemu korisnika, roditelji se upoznaju sa uslugom,  dobijaju informaciju o aktivnostima koje se pružaju na usluzi dnevnog boravka kao i informacijama koje su od značaja  za pružanje usluge.

Roditelji su u obavezi da za dolazak u dnevni boravak donesu potvrdu lekara da  korisnik može boraviti u kolektivu i fotografiju.

Pre početka korišćenja usluge, korisnik ili zakonski zastupnik dobijaju informaciju o aktivnostima koje pružalac usluge organizuje i upoznaje se sa kućnim redom.

Nakon  prijema  korisnika u dnevni boravak sprovode se stručni postupci procene, određivanje stepena potrebne podrške i izrađuje se individualni plan usluge.

Kontaktirajte nas za sva pitanja u vezi prijema, rado ćemo Vam odgovoriti i olakšati sve nedoumice kako bi prijem bio efikasniji.