Dnevni boravak u Lazarevcu

Dnevni boravak u Lazarevcu počeo je sa radom 25.12.2006.godine kao jedna od organizacionih jedinica Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd. Boravak dnevno zbrinjava 30 korisnika različitog uzrasta i stepena ometenosti. Programi rada Boravka sastoje se od: vaspitno-obrazovnog rada, radno-okupacionih aktivnosti, fizičke rekreacije, pri čemu je naglasak na socijalizaciji i osamostaljivanju.

Opširnije