Dnevni boravak u Obrenovcu

Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Obrenovcu je nastao kao potreba da se reše problemi dnevnog zbrinjavanja ove populacije na području teritorije opštine Obrenovac.

Opširnije

Aktivnosti i dogadjaji – DB u Obrenovcu

Dnevni boravak u Obrenovcu ima izuzetno dobru višegodišnju saradnju sa svim institucijama (GO Obrenovac, lokalna javna preduzeća, SKC Obrenovac, Gerontološki centar, osnovne i srednje škole, Termoelektrana "Nikola Tesla"), privatnim sektorom i pojedincima u lokalnoj zajednici što je od bitnog značaja za funkcionisanje.

Opširnije