Сарадња

Центар има успостављену сарадњу са локалном самоуправом, надлежним центрима за социјални рад, здравственим установама, школама, спортским центрима, клубовима и удружењима. Поред редовних садржаја, активности инклузивног карактера у локалној заједници постају саставни део програма рада организационих јединица у циљу унапређења потенцијала особа са сметњама у развоју и њиховог укључивања у друштвену средину.

Сарадња са стручном јавношћу огледа се у праћењу иновација у областима социјалне, здравствене заштите и образовања кроз стручне скупове, а у циљу подизања квалитета живота особа ометених у развоју.

Центар је на основу уговора склопљених са факултетима Београдских универзитета, наставно-научна база.

Акредитовани програми

Центар је носилац два акредитована програма:

  • Енигматски свет чула – Вишегодишње искуство у раду са особама са сметњама у интелектуалном развоју указало је да је неопходно укључити читаву област сензора како би се могло боље разумети функционисање корисника наших установа. Теорија сензорне интеграције, а нарочито део који описује дисфункцију сензорне интеграције, може добро да објасни функционисање и понашање појединца. Познавање теорије сензорне интеграције и појмова везаних за сензорно-интегративну дисфункцију помаже нам у разумевању и објашњавању проблематичних понашања, а самим тиме и даје могућност њиховог превенирања.

 

  • Програм обуке кадрова за рад и отварање дневних боравака за особе са сметњама у развоју – Програм нуди могућност усвајања знања и вештина за примену инклузивних, васпитно-образовних програма рада и развијање мреже услуга на локалном и регионалном нивоу за адекватно задовољавање потреба и социјално интегрисање деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. На овај начин врши се имплементација основних стандарда у заштити ове популације: заштита њиховог најбољег интереса, холистичка процена потреба, осамостаљивање корисника, подршка останку у природном или мање рестриктивном окружењу, социјална интеграција и унапређење квалитета живота уз очување њихових потенцијала, заштиту од злостављања и дискриминације.