Корисници услуга

Корисници услуга Центра су:

  • деца и млади са интелектуалним тешкоћама, аутизмом, вишеструким сметњама, сензорним сметњама и телесним инвалидитетом, узраста од 5 до 26 година, који имају потребу за дневном негом и надзором и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање
  • одрасли са интелектуалним тешкоћама, аутизмом, вишеструким сметњама, сензорним сметњама и телесним инвалидитетом, узраста од 27 до 65 година, који имају потребу за дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању потенцијала.

Центар својим корисницима пружа стручне програмске активности, радионичарске активности, превентивну здравствену заштину и негу, исхрану и организовани превоз.