Dnevni boravak u Diljskoj

Dnevni boravak za decu sa autizmom osnovan je 16.09.1996. godine. Dnevni boravak pruža usluge dnevnog zbrinjavanja u periodu od 6 do 18 časova pet dana nedeljno. Usluga koju korisnici dobijaju u ovom dnevnom boravku podrazumeva: defektološki tretman, radnu okupaciju,uključivanje u sportsko-rekreativne sadržaje i povremeno učešće na sportskim kao i u kulturno-zabavnim manifestacijama.

Opširnije