Ustanova za decu i mlade – Stacionar

Stacionar za decu i omladinu sa autizmom je republička ustanova socijalne zaštite koja obuhvata stanovanje, ishranu, zaštitu, negu i celokupan tretman rehabilitacije dece i omladine sa autizmom.

Opširnije