Ustanova za decu i mlade – Stacionar

Na uslugu domskog smeštaja primaju se korisnici sa teritorije Republike Srbije. Usluge domskog smeštaja pružaju se deci, mladima i odraslim licima sa intelektualnim teškoćama, višestrukom ometenošću i autuzmom, koja imaju potrebu za intenzivnim i celodnevnim nadzorom, negom i podrškom tokom 24 sata.
Kontakt podaci.

Opširnije