Ustanova za decu i mlade – Stacionar

Stacionar za decu i omladinu sa autizmom je republička ustanova socijalne zaštite koja obuhvata stanovanje, ishranu, zaštitu, negu i celokupan tretman rehabilitacije dece i omladine sa autizmom.

Opširnije

Dom za decu i omladinu sa oštećenjem sluha

Dom za decu sa oštećenim sluhom je osnovan 1958. godine i predstavlja vaspitno-obrazovnu ustanovu čija je osnovna funkcija smeštaj i zdravstvena zaštita dece i omladine sa oštećenim sluhom. Dom je stacionarna ustanova, tako da radi 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, u skladu sa školskim kalendarom.

Opširnije