Dnevni boravak Voždovac

U skladu sa strategijom razvoja socijalne zaštite 20.04.2011. godine otvoren je Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju Voždovac-Jajinci, kao sastavna organizaciona jedinica Centra.

Opširnije

Aktivnosti i dogadjaji – DB Voždovac

Možemo se pohvaliti nizom aktivnosti koje od samog početka uključuju korisnike u aktivnosti lokalne zajednice. Cilj ovih vaninstitucionalnih aktivnosti je, pre svega, senzibilizacija sredine na potrebe i mogućnosti osoba ometenih u razvoju.

Opširnije