Предах

Услуга Предах пружа се корисницима са територије града Београда.

Како остварити право на услугу Центра – Предах:

Захтев за остваривање права на коришћење одређене услуге, подноси родитељ/законски заступник корисника надлежном Центру за социјални рад. На основу поднетог захтева, који Центар за социјални рад са неопходном документацијом упути Центру, организује се Комисија за пријем. Комисија кроз непосредни разговор са корисником и/или законским засзупником, доноси одлуку о пријему корисника.

Пријем

Пријем се реализује сваким радним даном, изузев викендима и празницима који се празнују нерадно, до 12 часова. Отпуст корисника се реализује сваким радним даном и викендом.

Родитељи су у обавези да приликом пријема корисника на коришћење предах услуге донесу потврду лекара да корисник може боравити у колективу. Неопходну документацију и списак ствари за пријем можете погледати на следећем ЛИНКУ.

Пре коришћења услуге, корисник или законски заступник добијају информацију о активностима које пружалац услуге организује и упознаје се са кућним редом.