Ustanova “Predah”

Predah usluga je kratkoročni i povremeni smeštaj dece i mladih s smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, čime se pruža podrška kako detetu tako i porodici.
Kontakt podaci.

Opširnije