Установа „Предах“

Предах услуга је краткорочни и повремени смештај особа са сметњама у развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, чиме се пружа подршка како кориснику тако и породици, у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота.
Контакт подаци.

Опширније