Uslovi korišćenja

Vlasnik domena www.centarbgd.org.rs i www.centarbgd.edu.rs  kao i celokupne internet prezentacije, odnosno sajta sa svim njegovim softverskim delovima postavljenim na domenu, je Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd.

Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd.

Autori stručnih radova, predavanja, prezentacija i drugih predstavljenih materijala u okviru ovog web sajta zadržavaju autorska prava nad istim. Autori su poimenice naglašeni uz radove.

Sva prava zadržana. Informacije koje su sadržane na stranicama web sajta su namenjene za ličnu, nekomercijalnu, upotrebu čitaoca i nijedan deo predstavljenih informacija i materijala ne može biti reprodukovan, snimljen, ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, ili drugim vidom, bez pisane dozvole vlasnika, izuzev u formi kratkih isečaka, ili citata u cilju prikaza, promocije ili pregleda.

U pripremi web strana učinjeni su svi napori da se greške ne pojave. Vlasnik i autori ne preuzimaju odgovornost za eventualne greške i omaške, kao niti njihove posledice.

Žigovi – Imena zaštićena žigom koja se pojavljuju na web stranama ili elektronskim dokumentima koji su dostupni čitaocima sajta za preuzimanje – download, pripadaju njihovim vlasnicima. Umesto da navodi imena i lica koja su vlasnici žigova, ili da umeće žig uz svaki pomen zaštićenog imena, vlasnik izjavljuje da imena koristi samo radi izdavačkih potreba i u korist vlasnika žiga, bez namere kršenja zaštite tog žiga.

Na strani Pitanja i odgovori biće predstavljena najčešća pitanja i odgovori na ista. Molimo korisnike da pre postavljanja svog pitanja konsultuju ovu stranu sa ciljem da komunikacija sa saradnicima i korisnicima sajta bude što brža i efikasnija. Podaci o korisnicima sajta i njihovi kontakt podaci biće korišćeni isključivo u svrhu kontakta i saradnje.

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd ne preuzima odgovornost za eventualne neželjene aktivnosti nad sadržajem sajta koje su izvršila nepoznata lica ili softver, kao i sva druga lica koja nije ovlastio/dozvolio Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd. Takođe, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd ne preuzima odgovornost za sadržaje informacija, strana ili sajtova koji su van ovog domena, a povezani su sa sadržajima ovog domena ili su navedeni na stranicama sajta Centara za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd.

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd ne preuzima odgovornost za štetu korisnikove opreme, softvera ili dokumenata nastalu usled korišćenja sadržaja sajta www.centarbgd.org.rs i www.centarbgd.edu.rs.

Hvala na razumevanju.

Vaš Centar za smeštaj i dnevni boravak
dece i omladine ometene u razvoju – Beograd