Dnevni boravak na Čukarici

U skladu sa strategijom razvoja socijalne zaštite, 08.05.2008. godine otvoren je Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju Čukarica, kao sastavna organizaciona jedinica Centra. Inicijativu za otvaranje je pokrenulo Udruženje roditelja Čukarice, uz punu saradnju i razumevanje Opštine Čukarica. Osnivač je Grad Beograd – Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu.

Opširnije

Aktivnosti i dogadjaji – DB na Čukarici

Možemo se pohvaliti nizom aktivnosti koje uključuju korisnike u aktivnosti lokalne zajednice. Cilj ovih vaninstitucionalnih aktivnosti je, pre svega, senzibilizacija sredine na potrebe i mogućnosti osoba sa smetnjama u razvoju.

Opširnije