Impressum

Zvanična Internet prezentacija Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd

www.centarbgd.org.rs i www.centarbgd.edu.rs

Godina objavljivanja: XIX
Pristup: besplatan i slobodan

E-mail uredništva: boban@centarbgd.org.rs

Glavni i odgovorni urednik sajta: Jelena Gajić, v.d. Direktora Centra
Urednik i administrator sajta: Slobodan Mihailović
Webmaster: Digital Circle
Dizajn: BenetKernel doo
Fotografije: P. Žeželj i S. Mihailović

Osnivač: Grad Beograd

Izdavač: Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Beograd

v.d. Direktora: Jelena Gajić

Sva prava zadržana. Informacije i fotografije koje su sadržane na stranicama web sajta su namenjene za ličnu, nekomercijalnu, upotrebu čitaoca i nijedan deo predstavljenih informacija i materijala ne može biti reprodukovan, snimljen, ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, ili drugim vidom, bez pisane dozvole vlasnika, izuzev u formi kratkih isečaka, ili citata u cilju prikaza ili pregleda.

Molimo Vas da pročitate i Uslove korišćenja sajta.