Дневни боравак

Услуга се пружа корисницима са територије града Београда.

У склопу Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд, 14 организационих јединица пружа услугу дневног боравка.

 

Како остварити право на услугу Центра – Дневни боравак:

Захтев за остваривање права на коришћење одређене услуге, подноси родитељ/законски заступник корисника надлежном одељењу Центра за социјални рад. На основу поднетог захтева, који Центар за социјални рад са неопходном документацијом упути Центру, организује се Комисија за пријем у Дневном боравку. Комисија кроз непосредни разговор са корисником и/или законским заступником, доноси одлуку о пријему корисника или о стављању захтева на листу чекања.)

1. Пријем

По доношењу одлуке Комисије о пријему корисника, а пре почетка коришћења услуге, корисник и/или родитељ/законски заступник добијају информацију о активностима које пружалац услуге организује и упознају се са кућним редом. Родитељи/законски заступници су у обавези да за долазак у дневни боравак донесу потврду лекара да  корисник може боравити у колективу и фотографију за досије корисника.

Након  пријема  корисника у Дневни боравак, спроводе се стручни поступци процене, одређивање степена потребне подршке и израђује се индивидуални план услге.

2. Листа чекања

Када је попуњен капацитет Дневног боравка, одлука Комисије за пријем је да се захтев ставља на листу чекања.