Dnevni boravak Stari grad

Inicijativa za otvaranje boravka, kao i sredstva za opremanje, su potekli od opštine Stari grad, a Boravak je počeo sa radom u januaru 2011. Kapacitet jedinice je 21 korisnik, rasporedjeni u dve grupe: jedna za
korisnike sa umerenom MZ – 15 korisnika i jedna za korisnike sa višestrukom ometenošću sa 6 korisnika. 

Opširnije

Aktivnosti i dogadjaji – DB Stari grad

Dnevni boravak Stari grad ostvaruje izvanrednu saradnju na lokalnom nivou, te se uspešno realizuju posete ustanovama kulture, bioskopima, kao i brojnim manifestacijama. Najvažniju okosnicu stručnog vaninstitucionalnog rada Dnevnog boravka Stari grad čini kontinuirana saradnja sa JP „Beogradska tvrđava” i stalna izložba radova korisnika na prostoru Kalimegdana pod nazivom „Mogu i ja!“.

Opširnije