Делатност

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Београду је пружалац следећих услуга социјалне заштите:

  1. Услуга дневног збрињавања која се реализује у локалној заједници – Дневни боравци
  2. Услуга краткорочног и повременог смештаја који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај – установа Предах
  3. Услуга домског смештаја – Стационар за аутизам

Све услуге Центра имају обавезу лиценцирања, што подразумева да су испуњени прописани стандарди, да се услуге пружају квалитетно и да се постиже најбољи ефекат за корисника.