Дневни боравак „Борска“

Дневни боравак "Борска"

Дневни боравак се налази у Улици Борска бр.92, општина Раковица, почео је са радом у новембру 2010. године.

Објекат јеу непосредној близини градског превоза линија 44, 48, 59, 94. Прилаз објекту је приступачан за несметан долазак возила са корисницима, као и возила организованог превоза, корисницима који се отежано крећу и за самостално кретање корисника. Кретање корисника у инвалидксим колицима омогућено је постојањем рампе са рукохватима..

Дневни боравак је приземан и састоји се из две просторије  намењене за боравак корисника у групама, две просторије за радно-окупационе активности (креативна радионица и радионица домаћинства), сензорна соба, просторија за рекреацију, амбуланта за превентивну здравствену заштиру, канцеларија стручних радника, трпезарија и дистрибутивна кухиња.

Прсторије које су намењене корисницима су приступачне, осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника.

У околини дневног боравка налази се парк са наменски прилагођеним прилазом за особе са инвалидитетом, зеленим површинама, стауама за шетњу и клупама за одмор.