Dnevni boravak Borska

Dnevni boravak Borska

Dnevni boravak Borska otpočeo je sa radom 1. 11. 2010.

Dnevni boravak se nalazi u adaptiranom prostoru stambene zgrade u ul. Borska 92 u opštini Rakovica, naselje Kanarevo brdo, ukupne površine 173 m2. Raspolaže sa 2 boravka, radionicom za radno-okupacionu terapiju, salom za fizičko, senzornom sobom, trpezarijom, ambulantom, priručnom kuhinjom i pratećim prostorijama.

Boravak je opremljen neophodnim nameštajem i može da zadovolji potrebe 21 do maksimum 25 korisnika.

Po strukturi ometenosti u razvoju, dnevni boravak zbrinjava i pruža usluge iz oblasti socijalne zaštite osobama sa lakom, umerenom i teškom mentalnom ometenošću i osobama sa višestrukom ometenošću. U dnevni boravak primaju se deca i omladina starosti preko deset godina. Za sada nema starosnog ograničenja za boravak u ovoj organizacionoj jedinici. U radu sa korisnicima su angažovana dva defektologa, tri radna terapeuta, jedna medicinska sestra, dve negovateljice, psiholog, logoped i socijalni radnik – tri puta nedeljno.

Radno vreme ustanove je od 6 do 18 časova. Korisnici su obuhvaćeni organizovanim prevozom.