Дневни боравак „Овча“

Дневни боравак "Овча"

Дневни боравак налази се у насељеном месту у Овчи, општина Палилула, у Улици Овчански пут бр. 4б. Почео је са радом у априлу 2018.године. Боравак се налази на локацији којој је доступан јавни превоз, аутобуска  линија 105л.

Прилаз објекту је приступачан за несметан долазак возила са корисницима, корисницима  који се отежано крећу, за самостално кретање корисника и кретање корисника у инвалидским колицима или  уз друга помагала. Окружење Дневног боравка је безбедно за кориснике.

Дневни боравак је приземан  објекат и састоји из  четири просторије намењених за боравак корисника у групама, простор за радионичарске активости, просторија за фискултурну салу, просторија за састанке, канцеларија стручних радника, амбуланта за превентивну здравствену, трпезарија и дистрибутивна кухиња

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника. Простор за рекреацију има реквизите за вежбање и рекреацију корисника.