Дневни боравак „Барајево“

Дневни боравак "Барајево"

Дневни боравак се налази у насељу Гај, општина Барајево, у Улици Барајевска бр.5. Почео је са радом у септембру 2023. године. Боравак се налази на локацији којој је доступан јавни превоз, аутобуска  линија 5535.

Прилаз објекту је приступачан за несметан долазак возила са корисницима, корисницима  који се отежано крећу, за самостално кретање корисника и кретање корисника у инвалидским колицима или  уз друга помагала.

Објекат се састоји из четири нивоа са двориштем. Етаже су повезане степеништем са рукохватима и лифтом, у кабини лифта је и преклопно седиште.

У Дневном боравку налази се пет просторијеа за боравак корисника у групи, сала за рекреацију, просторија за радионицу хортикултуре, креативну, компјутерску радионицу и радионицу домаћинства, сензорна соба, канцеларије стручних радника, сала за састанке, фискултурна сала, амбуланта за превентивну здравствену заштиру са тоалетом, трпезарија са дистрибутивном кухињом и кухињским блоком.

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника. Објекат има ограђено двориште са лејом са лековитим биљем, опремљено је адекватним мобилијаром.  Безбедно је за боравак корисника.