Дневни боравак „Стари град“

Дневни боравак "Стари град"

Објекат се налази у Улици Кнеза Милоша бр. 4, основан је 2011. године, налази се у самом центру града. Боравак се налази на локацији којој је доступан градски превоз, аутобуске линије 23,  37, 44 и 58, тролејбуске линије 40 и 41.

У Дневном боравку налазе се  две просторије за боравак корисника у групама, сензорна соба, канцеларија стручних радника,простор за амбуланту за превентивну здравтсвену заштиту, сала за рекреацију, две просторије за радно-окупациону терапију (радионица за домаћинство и креативна радионица), трпезарија и дистрибутивна кухиња

Просторије које су намењене корисницима су приступачне,осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника.

У близини Дневног боравка налази се градски пар, велике површине, са зеленилом, просторм за шетњу, клупама за одмор, опремљен адекватним мобилијаром.