Дневни боравак „Диљска“

Дневни боравак "Диљска"

Дневни боравак је почео са радом  у септембру 1996.године. Налази се на Карабурми, општина Палилула у Улици Диљска бр.12. Објекат је добро повезан градским превозом :  аутобуске линије 16, 23, 25, 25П, 35, 74 .

Прилаз објекту је приступачан за долазак возила са корисницима као и возила организованог превоза, за самостално кретање корисника и корисника који се отежано крећу.

Објекат је двоспратан, етаже су повезане степеништем са рукохватима.У Дневном боравку се налази  шест просторија за боравак корисника у групи,  креативна радионица, сала за рекреацију, канцеларије стручних радника, сензорна соба, просторија за састанке, амбуланта за превентивну здравствену заштиту, дистрибутивна кухиња и трпезарија.

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, опремљене адекватном опремом, у складу са наменом простора и потребама корисника.

Објекат поседује велико и прилагођено, безбедно, уређено двориште са оградом, зеленим површинама и клупама за одмор.