Dnevni boravak u Diljskoj

Dnevni boravak u Diljskoj

Dnevni boravak za decu sa autizmom osnovan je 16.09.1996. godine. Ustanova radi u zgradi površine 560 kv. metara, čine je šest prostorija – boravaka za defektološki rad sa korisnicima, jedna prostorija za radnu terapiju, fiskulturna sala sa odeljkom za hidroterapiju, senzorna soba, logopedski kabinet; zatim distributivna kuhinja, trpezarija, ambulanta i ostale, prateće prostorije. Boravak je okružen sa 9 ari namenski uređenog dvorišta. Kada je počeo sa radom, dnevni boravak je zbrinjavao 20 korisnika uzrasta od 3 do 12 godina. Iako je prema Statutu Centra ovo ustanova za decu do 15 godiina, korisnici u Dnevnom boravku za decu sa autizmom ostaju i nakon navršene petnaeste godine zbog slabe prohodnosti u druge, pogodnije dnevne boravke.

Projektovan kapacitet boravka je 36 korisnika.

Dnevni boravak pruža usluge dnevnog zbrinjavanja u periodu od 6 do 18 časova pet dana nedeljno. Usluga koju korisnici dobijaju u ovom dnevnom boravku podrazumeva: defektološki tretman; radnu okupaciju u okviru kreativnih radionica; uključivanje u sportsko-rekreativne sadržaje svakodnevno u periodu predviđenom za fizičko vaspitanje, dva puta nedeljno na bazenu i povremeno učešće na sportskim manifestacijama, kao i u kulturno zabavnim manifestacijama. Velika važnost daje se aktivnostima koje pospešuju brigu o sebi: samoposluživanje, kretanje u zaštićenoj sredini, savladavanje higijenskih navika.

Takođe tu su aktivnosti koje unapređuju razvoj socijalnih veština: odlazak na kulturne i sportske manifestacije, svakodnevne šetnje, odlazak u prodavnice, muzeje… U kuhinji boravka se pripremaju doručak i dve užine (prepodnevna i poslepodnevna) i servira ručak koji stiže iz kuhinje Centra. Medicinska sestra sprovodi preventivnu zdravstvenu zaštitu i odgovorna je za medikamentnu terapiju koji pojedini korisnici primaju u toku svog boravka u Ustanovi.

Korisnici su podeljeni u 6 grupa prema uzrastu i sposobnostima.

U dnevnom boravku radi 6 defektologa a pored njih psiholog, logoped i socijalni radnik. U radu sa korisnicima su angažovana i dva radna terapeuta, dva nastavnika fizičkog, jedna medicinska sestra i osam negovatelja.

RADNA JEDINICA MIRIJEVO

U okviru ovog boravka je i radna jedinica Mirijevo, ul. Petrarkina 10. Boravak je projektovan za obuhvat 15 korisnika sa UMR, preko 18 godina. Trenutno je u boravak upisano 14 korisnika. Nalazi se u renoviranom prostoru od 70 kv. metara; sastoji se od prostranog dnevnog boravka (čiji se deo koristi i kao trpezarija), distributivne kuhinje, priručne ambulante i pratećih prostorija. U ovoj RJ rade jedan defektolog, jedan radni terapeut, jedna medicinska sestra i, po nedeljnom rasporedu, logoped, psiholog i socijalni radnik.