Dnevni boravak u Kornelija Stankovića

Dnevni boravak u Kornelija Stankovića

Objekat dnevnog boravka je nekadašnja stambena zgrada koju su vlasnici poklonili gradu Beogradu. Adaptirana je 1990. godine kada je boravak počeo sa radom. Već u to vreme boravak je radio sa punim kapacitetom od 30 korisnika. Ukupna površina zgrade je 360m2.

Radni prostor se sastoji od 5 grupnih soba (boravaka), 1 prostorije za radnu terapiju, fiskulturne sale, logopedskog kabineta i senzorne sobe. Ima ambulantu, distributivnu kuhinju, trpezariju i ostale, prateće, prostorije. Prostorije za rad sa korisnicima su klimatizovane.

Danas ustanova zbrinjava 31 korisnika uzrasta 15 do 35 godine. Težište rada sa korisnicima je u oblasti brige o sebi, modifikacije ponašanja, socijalizacije, kreativnih, radno-okupacionih i rekreativnih aktivnosti.

Korisnici su u boravku raspoređeni u 5 grupa. U radu sa korisnicima angažovano je 5 defektologa, 3 radna terapeuta, 1 nastavnik fizičkog vaspitanja, 6 negovatelja, 1 medicinska sestra na preventivi. Logoped je angažovan svakodnevno, a psiholog i socijalni radnik tri puta nedeljno.

Boravak radi svakog radnog dana od 6 do 18 časova. Korisnici su obuhvaćeni organizovanim prevozom.