Дневни боравак „Корнелије“

Дневни боравак "Корнелије"

Дневни боравак се налази у Улици Корнелија Станковића бр.13. Почео је са радом септембра 1990. године и налази се на територији општине Врачар. Објекат се налази у зони доступној градском аутобуском превозу бр. 46 и 55 и јавним службама.

Објекат је приступачан за несметан долазак возила са корисницима, као и возила организованог превоза.

Дневни боравак се састоји из три нивоа, етаже су повезане степеништем са рукохватима. У објекту се налази пет просторија за боравак корисника у групама, компјутерска радионица, сензорна соба, радионица домаћинства, сала за рекреацију, просторија за стручне састанке, канцеларија за стручне раднике, амбуланта за превентивну здравствену заштиту, трпезарија и дистрибутивна кухиња,

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, опремљене адекватном опремом, у складу са наменом простора и потребама корисника..