Dnevni boravak u Mladenovcu

Dnevni boravak u Mladenovcu

Inicijativa za pokretanje otvaranja dnevnog boravka u opštini Mladenovac potekla je od udruženja roditelja “Delfin”.

Na osnovu uvida u potrebe lokalne zajednice, prateći reformski trend zaštite osoba sa smetnjama u razvoju, urađen je odgovarajući projekat zgrade, kapaciteta 40 korisnika, površine 471 kvm i pripadajućeg dvorišta, površine oko 2000 kvm. Zgrada je prostorno i funkcionalno projektovana da zadovolji potrebe različitih kategorija ometenosti (6 prostorija za grupni rad, sala za fizičko vaspitanje, trpezarija, zbornica, ambulanta, prateće prostorije), a njenu izgradnju je finansirao tadašnji Gradski sekretarijat za dečju i socijalnu zaštitu. Objekat je počeo sa radom 04.04.2005 godine. Sa korisnicima, raspoređenim u 5 grupa, rade četiri defektologa, sedam radnih terapeuta, nastavnik fizičkog, sedam negovatelja i jedna medicinska sestra.

Prema rasporedu, u rad su uključeni i logoped, psiholog i socijalni radnik.

U ustanovi korisnici imaju dva obroka i dve užine.

U okviru Dnevnog boravka, postoji organizovani kombi prevoz do i od Ustanove. Boravak radi svakog radnog dana od 6 do 18 časova.

U Dnevnom boravaku redovna je saradnja sa roditeljima kroz organizovane grupne i pojedinačne sastanke i terapeutski rad. Uključenje osoba ometenih u razvoju u visokospecijalizovanu ustanovu sa primerenim rehabilitacionim tretmanom i zadovoljenjem njihovih potreba u lokaloj zajednici, daje značajan doprinos poboljšanju kvaliteta života i afirmaciji osoba sa ometenošću i njihovih porodica kao punopravnih članova lokalne zajednice i istovremeno senzibiliše građane za osobe ometene u razvoju.