Дневни боравак „Младеновац“

Дневни боравак "Младеновац"

Дневни боравак је почео са радом у мају 2005. године, налази у Улици Дрварска бр. 1, у ширем центру града, у мирном окружењу. У непосредној близини боравка налази се станица градског превоза.

Прилаз објекту је приступачан за долазак возила са корисницима као и возила организованог превоза,  за самостално кретање корисника, корсника који се отежано крећу. Објекат је приступачан и за несметано кретање корисника са инвалидским колицима што је обезбеђено постављањем прилазне рампе на главном улазу у Дневни боравак.

Дневни боравак има један спрат са којим је приземље повезано широким степеништем са рукохватима. На степеништу се налази лифт платформа за особе у колицима.

У објекту се налази пет просторија за боравак корисника у групи, сала за рекреацију, просторија за радно-окупациону терапију, просторија за састанке, канцеларија стручних радника, амбуланта превентивне здравствене заштите, дистрибутивна кухиња и трпезарија.

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника.

У ограђеном дворишту објекта, које је у зеленилу и цвећу налазе се клацкалице, љуљашке, тобоган, клупе и столови. Безбедно је за боравак корисника.