Дневни боравак „Обреновац“

Дневни боравак "Обреновац"

Дневни боравак се налази у Улици Војводе Мишића бр. 132 у Обреновцу  и почео је са радом у октобру 1994. године. Објекат се  налази у центру града, са доступним јавним службама: Дом здравља; хитна помоћ, ГО Обреновац, ОУП Обреновац, терени за спорт, паркови и друге институције: библиотека,  основне школе, средња техничка школа, СКЦ Обреновац, канцеларија за младе.

Прилаз објекту је приступачан за долазак возила са корисницима као и комби возило организованог превоза,  за самостално кретање корисника и корисника који се отежано крећу.

Објекат располаже просторним јединицама које су распоређене у два нивоа, који су  повезани степеништем са рукохватима. У Дневном боравку налазе сечетири просторије за боравак корисника у групама, амбуланта за превентивну здравствену заштиту, просторија за креативну радно-окупациону терапију, сала за рекреацију (трим кабинет), канцеларије стручних радника и  просторија за стручне састанке, трпезарија и дистрибутивна кухиња.

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, прилагођене функционалности корисника, опремљене адекватном опремом.

Објекат поседује  безбедно, уређено и ограђено двориште са мобилијаром, љуљашком и кош таблом. Безбедно је за боравак корисника. У дворишту се налази и адаптиран простор који служи за радионицу хортикултуре.