Дневни боравак „Шекспирова“

Дневни боравак "Шекспирова"

Дневни боравак се налази у Шекспировој улици бр.8 на територији  општине Савски венац. Почео је са радом у септембру 1990. године. Објекат је добро повезан градским превозом, тролејбуске линије 40 и 41, и аутобуси  број 42, 59 и 78 .

Објекат је приступачан за долазак возила са корисницима као и за возила организованог превоза, за самостално кретање корисника, за кориснике који се отежано крећу. Објекат је приступачан и за несметано кретање корисника са инвалидским колицима.

Објекат се састоји из четири нивоа  са двориштем. Етаже су повезане лифтом и степеништем са рукохватима. У Дневном боравку се налазе тринаест просторија за боравак корисника у групи, фискултурна сала, просторија за радионицу домаћинства, адекватан простор за ликовну, текстилну и компјутерску радионицу, сензорна соба, канцеларије за стручне раднике (социјалног радника, психолога, логопеда), просторија за састанке, амбуланта за превентивну здравствену заштиту, трпезарија и дистрибутивна кухиња са кухињским блоком.

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, опремљене адекватном опремом, у складу са наменом простора и потребама корисника.

Простор у коме се пружа услуга има и ограђено двориште са адекватним мобилијаром, тереном за фудбал и кошарку. Безбедно је за боравак корисника.