Dnevni boravak Voždovac

Dnevni boravak Voždovac

U skladu sa strategijom razvoja socijalne zaštite 20.04.2011. godine otvoren je Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju Voždovac-Jajinci, kao sastavna organizaciona jedinica Centra.

Osnivač je Grad Beograd – Sekretarijat za socijalnu zaštitu. Dnevni boravak Voždovac-Jajinci je zvanično počeo sa radom 04.05.2011. godine.

Kapacitet Dnevnog boravka je 21 korisnik, raspoređenih u 2 grupe (jedna sa teškom, višestrukom ometenošću i autizmom od 6 korisnika, jedna sa umerenom ometenošću od 15 korisnika).

Sa korisnicima rade 2 defektologa, 2 radna terapeuta, 1 profesor fizičke kulture, 2 negovatelja i 1 medicinska sestra na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti. Logoped, psiholog i socijalni radnik – 2 dana nedeljno po usklađenom ritmu.

Radno vreme boravka je od 6:00-18:00 svakim radnim danom. Za korisnike je organizovan prevoz od kuće do dnevnog boravka i povratak.

Objekat se nalazi u adaptiranom prostoru, površine oko 105m2 sa adaptiranom (zatvorenom) terasom od 40m2. Poseduje dve prostorije za grupni rad sa korisnicima,radionicu, kancelariju/ambulantu, trpezariju, distributivnu kuhinju i prateće prostorije.