Дневни боравак „Вождовац“

Дневни боравак "Вождовац"

Дневни боравак се налази у Улици Булевар JNA бр. 2-4, почео је са радом 2011. године. Налази се на територији општине Вождовац, у близини градског превоза.

Прилаз објекту је приступачан за несметан долазак возила са корисницима, као и возила организованог превоза, корисницима који се отежано крећу и за самостално кретање корисника.

Објекат је приземан, има предпростор, ходник, две просторије за боравак корисника у групама, канцеларију стручних радника, салу за рекреацију, просторију за радно-окупационе активности, трпезарију и дистрибутивну кухињу.

Просторије које су намењене корисницима су приступачне,осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника. Сала за рекреацију има реквизите за вежбање и рекреацију прилагођене потребама корисника.