Дневни боравак „Сопот“

Дневни боравак "Сопот"

Дневни боравак се налази у Улици Степе Степановића бр.4, у насељеном месту на територији општине Сопот.

Прилаз објекту је приступачан за несметан долазак возила са корисницима, као и возила организованог превоза, корисницима  који се отежано крећу, за самостално кретање корисника и кретање корисника у инвалидским колицима или  уз друга помагала. Кретање корисника у инвалидским колицима омогућено је постојањем рампе чија је површина чврста и равна. Окружење Дневног боравка је безбедно за кориснике.

Дневни боравак је приземан објекат и  састоји се из  четири просторије намењених за боравак корисника у групама, канцеларије стручних радника, просторије за стручне састанке, сензорне собе, просторије за рекреацију, просторије за радионичарске активности, радионице  домаћинства и амбуланте за превентивну здравствену заштиту, трпезарије и дистрибутивне кухиња

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника. Простор за рекреацију има реквизите за вежбање и рекреацију корисника.

Дневни боравак има велико, ограђено двориште са зеленим површинама, клупама за одмор и опремљено је адекватним мобилијером.