Установа за децу и младе – Стационар

Установа за децу и младе - Стационар

Установа за децу и младе (Стационар за аутизам) пружа услугу домског смештаја, која се обезбеђује кориснику коме се не могу обезбедити, или није у његовом најбољем интересу, останак у породици, услуге у заједници или породични смештај.

Сврха домског смештаја је обезбеђивање привременог, безбедног и стимулативног окружења, у околностима када то није могуће обезбедити у породичној средини и састоји се у одржању и унапређењу квалитета живота и њихове самосталности.

Услуга домског смештаја се реализује кроз осмишљене програмске активности, а у складу са узрастом корисника, њиховим способностима, интересовањима и потребама.

Услуга домског смештаја пружа се деци, младима и одраслим лицима са интелектуалним тешкоћама, узраста од 5 до 26 година за децу и младе, односно од 27 до 65 година за одрасла лица, који имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата.

Радно време услуге је 24 сата.

Услуга је намењена корисницима са пребивалиштем на територији републике Србије.

Право на услугу остварује се обраћањем родитеља/законског заступника надлежном центру за социјални рад.