Ustanova za decu i mlade – Stacionar

Ustanova za decu i mlade - Stacionar

Stacionar za decu i omladinu sa autizmom je republička ustanova socijalne zaštite koja obuhvata stanovanje, ishranu, zaštitu, negu i celokupan tretman rehabilitacije dece i omladine sa autizmom.

Ustanova predstavlja OJ u okviru Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

Stacionar je počeo sa radom 1991. godine u prizemlju Defektološkog fakulteta, a 1996. godine proširuje svoj kapacitet i seli se u zgradu nekadašnje škole “Zmaj”, u ulici Autoput bb u Zemunu, gde se i danas nalazi. Zgrada stacionara je površine 1000 m kv, okružena uređenim dvorištem od 15 ari. Radni prostor se sastoji od 6 soba za dnevni boravak, senzorne sobe, trim-kabineta. Za noćni odmor korisnika služi 9 spavaonica (3 trokrevetne, 1 petokrevetna i 5 sedmokrevetnih). Stacionar poseduje svoju kuhinju, trpezariju, medicinski blok, uređene sanitarno-higijenske čvorove, kancelarije i ostale, prateće prostorije (tehnička služba, vešeraj, magacin…) potrebne za funkcionisanje ustanove. Ustanova je renovirana a prostorije su opremljene po visokim standardima, klimatizovane, sa instaliranom audio i vizuelnom tehnikom i video nadzorom.

Planirani kapacitet Stacionara je 46 korisnika. S obzirom da su potrebe za smeštajem veće Stacionar trenutno zbrinjava 48 korisnika. Korisnici su podeljeni u 7 grupa prema starosti, kliničkoj slici i sposobnostima. U Stacionaru se primaju deca starosti od 10 godina i naviše, a trenutno je najveći broj korisnika stariji od 20 godina. Za korisnike mlađeg i starijeg uzrasta postoje odvojeni blokovi-spavaonice. Stacionar poseduje vlastitu kuhinju i vešeraj, kao i uređeno dvorište sa parkom i klupama.

Sa korisnicima radi 10 defektologa. U radu su angažovani još i radni terapeuti, nastavnik fizičkog i negovatelji. Zravstvenu zaštitu u Stacionaru pokrivaju lekar opšte medicine i dečji psihijatar i 12 medicinskih sestrara.