Ustanova “Predah”

Ustanova "Predah"

Predah usluga je kratkoročni i povremeni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, čime se pruža podrška kako korisniku tako i porodici, u održavanju i poboljšanju kvaliteta njihovog života.
Korisnici usluge predah su osobe svih uzrasta sa intelektualnim teškoćama i autizmom, sa višestrukim smetnjama  u razvoju, senzornim i fizičkim inavaliditetom.
Usluga se korisniku može  pružati najduže 45 dana u toku godine, od čega maksimalno 20 dana u kontinuitetu.

Prijem korisnika na uslugu predah ostvaruje se obraćanjem nadležnom Centru za socijalni rad, koji dostavlja kompletnu uputnu dokumentaciju.

Kompletna dokumentacija obuhvata: Nalaz i mišljenje organa starateljstva, Plan usluga, Rešenje o produženom roditeljskom pravu ili rešenje o starateljstvu, Izvod iz matične knjige rođenih, Rešenje o razvrstavanju ili Mišljenje interesorne komisije.
Prijem korisnika na uslugu vrši se svakog radnog dana.

Prilikom prijema korisnika na uslugu predah neophodno je poneti  dokumentaciju i neophodne stvari za boravak korisnika u Ustanovi.

Aktivnosti se realizuju u skladu sa individualnim planom usluge i podrazumevaju učešće u osmišljenim i planiranim aktivnostima:

  • Senzorna soba
  • Sala za rekreaciju
  • Radionica domaćinstva
  • Keramička radionica
  • Kreativna radionica

Uslugom je obezbeđen stručni rad, preventivna zdravstvena zaštita, nega i ishrana.

Smeštaj korisnika obezbeđuje se u stanovima različite strukture (jednosobni, dvosobni i četvorosobni), sve sobe su jednokrevetne ili dvokrevetne. Objekat je pristupačan za kretanje korisnika sa invalidskim kolicima i uz druga pomagala. Takođe, na raspolaganju su stanovi koji su u skladu sa tehničkim standardima  pristupačnosti za osobe u invalidskim kolicima.