Дневни боравак „Чукарица“

Дневни боравак "Чукарица"

Дневни боравак се налази у Улици Поручника Спасића и Машере бр. 90, општина Чукарица, почео је са радом у мају 2008. године, налази се на локацији  са доступним јавним превозом, аутобуске линије 58, 88 и 512, станице аутобуског превоза на линијама  37, 50, 51, 52, 56,87, 89, 531, 532, 533 и јавним службама.

Прилаз објекту је приступачан за долазак возила са корисницима као и возила организованог превоза,  за самостално кретање корисника, корисника који се отежано крећу. Прилаз је са степеништем са рукохватима, има обезбеђен и прилаз без препрека тако да је приступачан за несметано кретање корисника са инвалидским колицима.

Простор објекта је приземан и има четири просторије за боравак корисника у групама, две просторије за радионо-окупационе активности (реедукација психомоторике, радионица  глине и  креативних активности), сала за рекреацију, канцеларија стручних радника, амбуланта за превентивну здравствену заштиту, трпезарија и дистрибутивна кухиња.

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника.

Испред објекта налази се зелена површина са мобилијаром.