Aktivnosti i dogadjaji – DB na Čukarici

Aktivnosti i dogadjaji - DB na Čukarici

Pored brojnih redovnih aktivnosti u samom boravku, Dnevni boravak Čukarica se može pohvaliti nizom vaninstitucionalnih, koje podrazumevaju saradnju sa drugim institucijama kako na lokalnom nivou tako i šire  i uključivanje naših korisnika u aktivnosti istih. Saradnicima smo kako gosti tako i domaćini.

Neki od saradnika su:

  • Šumarski fakultet i JP “Ada Ciganlija” (realizacija Hortikulturne radionice u arboretumu Šumarskog fakulteta i u Terapijskom vrtu na Adi Ciganliji)
  • OŠ “Đorđe Krstić” (posete časovima građanskog vaspitanja starijih razreda, dugogodišnje redovno učestvovanje u manifestaciji “Eko fest”, uključivanje učenika škole u dramsku radionicu boravka I druge interaktivne manifestacije)
  • Gimnazija “Ruđer Bošković” (zajedničke radionice, interaktivno uključivanje u brojne manifestacije, sporstke aktivnosti I sl.)
  • OŠ “Filip Kljajić” (redovni termini rekretivnog plivanja)
  • Prirodnjački muzej grada Beograda (redovne posete izložbama Galerije muzeja na Kalemegdanu, uključivanje u radionice muzeja, dugogdišnje uključivanje u “Kviz bez granica” i sl.)
  • Policijska brigada PU Čukarica (posete korisnika istoj sa ciljem upoznavanja sa funkcionisanjem Konjičkoh kluba “Policajac”, briga o životinjama, druženje)
  • Udruženje građana za revitalizaciju i očuvanje starih zanata “Čuvari zanata” (redovno uključivanje korisnika u dramsku radionicu/radionicu tkanja/izrade lutki i sl. i prezentacija radova u vidu pozorišnih predstava i izložbi rukotvorina)
  • Na nivou Centra, Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograd/SSOSIB (uključivanje korisnika u brojne manifestacije koje Savez redovno organizuje, redovni termini rekreativnog plivanja u SC “11. april”, kuglanje I sl.)

Vaninstitucionalne aktivnosti, pored pomenutih, odnose se i na redovne izlete u lokalnoj zajednici kada nam to vremenski uslovi dozvoljavaju (Ada Ciganlija, Košutnjak) kao i na redovne posete ugostiteljskim objektima jedanput nedeljno što je svim korisnicima omiljena aktivnost. Redovno koristimo i sportske terene i teretane na otvorenom u okolini boravka. Iste podrazumevaju i posete drugim organizacionim jedinicama Centra, sa ciljem korišćenja resursa koje sam boravak nema (npr. “Senzorna soba” i sl.)

 

DB Čukarica - Aktivnosti