Дневни боравак „Лазаревац“

Дневни боравак "Лазаревац"

Дневни боравак је почео је са радом у децембру 2006. године, а од 2019. године услуга се пружа у новом објекту у Улици Бранка Радичевића бр. 84 у Лазаревцу.

Прилаз објекту је приступачан за долазак возила са корисницима као и возила организованог превоза,  за самостално кретање корисника, корсника који се отежано крећу. Улаз у објекат је равне површине, приступачан и за несметано и самостално кретање корисника са инвалидским колицима.

Простор Дневног боравка је приземан објекат са два улаза. Објекат се састоји из четири просторије за боравак корисника у групи, просторија за креативну радионицу,  просторија за састанке и контакте са члановима породице, канцеларије за стручне раднике, амбуланта за превентивну здравствену заштиту, сензорна соба,

Просторије које су намењене корисницима су приступачне, осветљене, опремљене адекватном опремом и намештајем, у складу са наменом простора и потребама корисника, трпезарија и дистрибутивна кухиња.

Објекат поседује и ограђено двориште са зеленим површинама и клупама за одмор.