Dnevni boravak u Lazarevcu

Dnevni boravak u Lazarevcu

Dnevni boravak u Lazarevcu počeo je sa radom 25.12.2006.godine kao jedna od organizacionih jedinica Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd. Boravak dnevno zbrinjava 30 korisnika različitog uzrasta i stepena ometenosti. Programi rada Boravka sastoje se od: vaspitno-obrazovnog rada, radno-okupacionih aktivnosti, fizičke rekreacije, pri čemu je naglasak na socijalizaciji i osamostaljivanju. Programi i sadržaji rada se planiraju individualno i grupno na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou. Organizacija rada u Dnevnom boravku temelji se na načelima individualizacije, kontinuiranosti, progresivnosti, kao i korišćenju preostalih sposobnosti, aktivnom pristupu i timskom radu.

Objekat boravka je površine 230 kv. metara, kapaciteta za 33 korisnika. Poseduje četiri prostorije za rad sa korisnicima, trpezariju, distributivnu kuhinju, ambulantu i ostale prateće prostorije.

Korisnici su rasporedjeni u četiri vaspitne grupe koje vode defektolozi. Uz njih, u radu sa korisnicima, su angažovana četiri radna terapeuta, jedan nastavnik fizičkog, pet negovatelja i tri medicinske sestre. Takodje, psiholog i logoped – dva puta nedeljno i socijalni radnik – tri puta nedeljno.

Boravak je otvoren od 6 do 18 časova svakog radnog dana. Za korisnike je obezbeđen organizovan prevoz kombi vozilom.