Aktivnosti i dogadjaji – DB u Lazarevcu

Aktivnosti i dogadjaji - DB u Lazarevcu
  • Slobodne aktivnosti obuhvataju aktivnosti prema željama i interesovanju svakog korisnika posebno
  • Specifične aktivnosti pojedinih korisnika (radionice edukativnog i kreativnog karaktera: kompjuterska radionica, likovno-kreativna radionica, praktična aktivnost – sređivanje i održavanje higijene u Boravku,…)
  • Aktivnosti u zajednici – uključivanje korisnika u prodaju radova na prodajnim izložbama, učestvovanje u akcijama Crvenog krsta, Doma zdravlja, Matične biblioteke, Centra za kulturu..

DB Lazarevac - Aktivnosti