Dom za decu i omladinu sa oštećenjem sluha

Dom za decu i omladinu sa oštećenjem sluha

Dom za decu sa i omladinu sa oštećenjem sluha je osnovan 1958. godine i predstavlja vaspitno-obrazovnu ustanovu čija je osnovna funkcija smeštaj i zdravstvena zaštita dece i omladine sa oštećenim sluhom. Dom je stacionarna ustanova, tako da radi 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, u skladu sa školskim kalendarom.

Dom se nalazi u adaptiranom potkrovlju površine oko 1250 kv. metara i prostor deli sa upravom Centra. Dom ima 15 četvorokrevetnih soba sa kupatilima, ambulantu sa izolacijom, zbornicu, 2 kabineta za učenje i sekcijske aktivnosti, kabinet za domaćinstvo, igraonicu, internet klub, klub za slobodne aktivnosti korisnika, prostor za vaspitače, trpezariju, vešeraj. U sklopu Doma je i centralna kuhinja Centra.

U Domu su smešteni korisnici predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, tako da su uslovi života i rada u ustanovi prilagođeni potrebama korisnika svih uzrasta. Svi korisnici su, prema uzrastu, podeljeni u vaspitne grupe sa kojima rade defektolozi-surdolozi koji organizovanim i sistematičnim radom ostvaruju sve planirane aktivnosti sa decom.

Izvođenje i organizacija vaspitno-obrazovnog rada se odnosi na raznovrsne aktivnosti: korepeticija školskog gradiva, individualni rad na govorno-jezičkom razvoju, realizacija sadržaja vaspitnih komponenti, rad na adaptaciji i socijalizaciji korisnika, organizacija slobodnog vremena…U ustanovi sa korisnicima radi šest defektologa-surdologa.

O zdravstvenom stanju dece (što podrazumeva obavezni pregled po dolasku u Dom, odvođenje kod lekara i brigu o bolesnoj deci) brine medicinska sestra. Dežurstvo tokom noći je povereno negovateljima. O planiranju jelovnika i izbalansiranoj ishrani dece vodi računa nutricionista.

Kapacitet Doma je 60 korisnika.