Vannastavne aktivnosti – Dom za decu sa oštećenjem sluha

Vannastavne aktivnosti - Dom za decu sa oštećenjem sluha

Deca se prema sopstvenim afinitetima aktivno uključuju u rad različitih sekcija, što omogućava razvijanje individualnih talenata dece i utiče na celokupan razvoj njihove ličnosti.

Svoja postignuća, koja ostvaruju u okviru ovih sekcija, deca prikazuju na organizovanim izložbama, takmičenjima i ostalim manifestacijama.

U Domu su zastupljene sledeće sekcije:

  • kreativna radionica – sekcija u kojoj se podstiče kreativnost i samoinicijativnost dece prilikom izrade različitih praktičnih predmeta; sve što se izradi u ovoj sekciji izlaže se na raznim organizovanim izložbama
  • ritmička sekcija – pored toga što omogućava pravilno i svrsishodno korišćenje slobodnog vremena, kao i predstavljanje koreografija na različitim manifestacijama, rad u ritmičkoj sekciji je značajan i za razvoj motorike, za socijalni i intelektualni trening, kao i za usmeravanje na rad u kolektivu
  • likovna sekcija – rad u ovoj sekciji omogućava razvijanje individualnih talenata i potencijala dece, kao i osnovno upoznavanje sa različitim likovnim tehnikama
  • kompjuterska radionica – pored relaksacije, rad u ovoj sekciji omogućava osnovu obuku za rad na računaru, a aktivno se koristi, naročito u radu sa decom mlađeg uzrasta ( korišćenjem adekvatnih edukativnih igara) za uvežbavanje i razvoj auditivne percepcije, poboljšanje auditivne pažnje i memorije, pospešivanju govorno jezičkog razvoja…
  • sportska sekcija – osim mentalne relaksacije učenika i razvijanje individualnih potencijala dece, organizovanim radom učenici se upoznaju sa pravilima različitih sportova , ovladavaju sportskim tehnikama, podstiče se pravilan rast i razvoj, razvoj takmičarskog duha…
  • pantomimska sekcija – rad u ovoj sekciji utiče na razvoj individualnih talenata dece, podstiče slobodu izražavanja…

Dom već duže vreme ima uspešnu saradnju sa Gradskim centrom za fizičku kulturu (stari DIF). U nedostatku adekvatnog prostora za fizičko vaspitanje korisnici Doma  imaju na raspolaganju  salu za borilačke veštine dva puta nedeljno, u trajanju od jednog sata. Cilj odlaska  je razvijanje koordinacije pokreta, veština, razvijanje takmičarskog duha, kao i samo druženje i relaksacija, što predstavlja kvalitetno ispunjeno vreme.

Dom za decu i omladinu - Aktivnosti