Услуга предах омогућена и одраслим корисницима

Датум објаве: 20.11.2019.

Услуга предах омогућена и одраслим корисницима

Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević prisustvovala je danas otvorenim vratima za roditelje potencijalnih korisnika usluge u OJ Predah.
Ovaj skup organizovao je Sekretarijat za socijalnu zaštitu povodom izmene Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda kojom se omogućava kratkoročni i privremeni smeštaj kako dece, tako i odraslih lica sa smetnjama u razvoju.

Nataša Stanisavljević je istakla da Grad Beograd smatra značajnim razvijanje dnevnih usluga socijalne zaštite, jer pružaju podršku porodici i omogućavaju ostanak korisnika u porodičnom okruženju.

“ Jedna od takvih usluga je i „Predah” smeštaj, a odrasli korisnici koji imaju potrebe za ovom uslugom nepravedno su bili uskraćeni. Izmenom Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite sada je omogućeno i odraslim korisnicima sa invaliditetom, starosti od navršenih 26 do navršenih 65 godina, da koriste ovu uslugu. Svrha usluge “predah” je privremeni i povremeni smeštaj dece i mladih, a sada i odraslih osba, sa smetnjama u razvoju koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj. Na ovaj način pruža se podrška detetu i odraslom korisniku, ali i njihovim porodicama u održavanju i poboljšanju kvaliteta njihovog života”  rekla je Stanisavljevićeva.

Ona je podsetila da Centar ima mrežu od 15 dnevnih boravaka. Tri dnevna boravka su renovirana i proširena i otvorena su dva nova dnevna boravka u Sopotu i Ovči, čime je proširen kapacitet za pružanje usluge za skoro 100 novih korisnika, tako da sada preko 600 korisnika koristi usluge dnevnog boravka.

“Grad Beograd sa posebnom pažnjom prati i unapređuje razvoj sistema socijalne zaštite. Strategija razvoja Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju, kao i socijalne politike Grada Beograda jeste širenje mreže dnevnih boravaka, po mogućnosti da bude ravnomerno raspoređena po gradskim opštinama. O tome svedoči period koji je već za nama, period u kome smo uspeli ne samo da očuvamo i značajno revitalizujemo postojeće resurse u ovoj oblasti već i da uspostavljamo nove programe, posebno za one kojima je podrška šire društvene zajednice neophodna” kazala je sekretarka za socijalnu zaštitu.

Današnji skup bio je prilika da predstavnici ove ustanove, kao i predstavnici Gradskog centra za socijalni rad pruže sve potrebne informacije koje se odnose na podnošenje zahteva za uslugu Predah. Istovremeno, zainteresovani su imali prilike i da obiđu objekat, kako bi se bliže upoznali sa uslovima u kojima će boraviti korisnici.

Usluga „Predah” pruža se najduže 45 dana u toku kalendarske godine, s tim što može trajati najduže 20 dana u kontinuitetu, i to deci i mladima sa smetnjama u razvojum uzrasta od pet do navršenih 26 godina života, kao i odraslima od navršenih 26 do navršenih 65 godina života. Na uslugu imaju pravo osobe sa intelektualnim smetnjama u razvoju, višestrukim smetnjama u razvoju (uključujući autizam), kao i sa senzornim i telesnim smetnjama.