Историјат

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју основан је1990. године. У састав Центра тада улази Дом за ученике са оштећењем слуха (основан 1958. године решењем Народног одбора града Београда и Председништва Савеза глувих Србије) са још две организационе јединице: Дневни боравак за децу и омладину са аутизмом  на Врачару и Дневни боравак за ментално ретардирану децу и омладину у Улици Шекспировoj.

Ширење услуге социјалне заштите омогућило jе боље праћење потреба деце и омладине са сметњама у развоју и њихових породица, што је допринело даљем развоју и проширењу Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју:

 • 1991. године оснива се Установа за децу и омладину у Земуну – Стационар
 • 1994. године оснива се Дневни боравак за ментално ретардирану децу и омладину у Обреновцу
 • 1996. године оснива се Дневни боравак за децу и омладину са аутизмом на Карабурми

Обезбеђивањем социјалне сигурности и адекватним одговором на потребе особа са сметњама у развоју, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју се ширио отварањем нових дневних боравака и у другим градским општинама:

 • 2004. оснива се Дневни боравак за ментално ретардирану децу и омладину у Младеновцу
 • 2006. године оснива се Дневни боравак за ментално ретардирану децу и омладину у Лазаревцу
 • 2008. године оснива се Дневни боравак за ментално ретардирану децу и омладину на Чукарици
 • 2010. године оснивају се Дневни боравци за ментално ретардирану децу и омладину у Шиљаковцу и Раковици
 • 2011. године оснивају се Дневни боравци за ментално ретардирану децу и омладину на Старом граду и Вождовцу
 • 2011. године оснива се радна јединица у Миријеву
 • 2013. године оснива се Дневни боравак „Сунце“ на Бежанијској коси
 • 2018. године оснивају се Дневни боравци у Овчи и Сопоту
 • 2019. године успоставља се услуга предах

Од оснивања, Центар је делокруг рада организовао у области социјалне заштите, активности су имале едукативне садржаје и биле су намењене деци и младима са интелектуалним сметњама као и оштећењем слуха. Проширивањем постојећих услуга  и унапређењем програмских активности, Центар је учврстио сарадњу са локалном заједницом, као и са оснивачем, Секретаријатом за социјалну зштиту.