Korisni linkovi

Vlada Srbije – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Grad Beograd – socijalna zaštita

Zakon o socijalnoj zaštiti i podzakonska akta

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Republičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom

Društvo za pomoć osobama sa Down sindromom Srbije (DSAS)

Savez MNRO Srbije

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije

Društvo defektologa Srbije

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Montesori društvo Srbije