„Čestitke“ za pomoć deci – sumnjivi humanitarci na delu

Датум објаве: 20.03.2014.

„Čestitke“ za pomoć deci – sumnjivi humanitarci na delu

Prema javljanju naših čitalaca, a u šta smo se i sami uverili, gradom, tačnije Terazijama, Knez Mihailovom ulicom i Kalemegdanom „ordiniraju“ osobe koji na prilčno agresivan način prodaju čestitke i sličan štampani materijal, navodno, u cilju prikpljanja novca za pomoć deci sa smetnjama u razvoju i drugim grupama stanovništva u stanju socijalne potrebe. Po rečima čitalaca, oni se predstavljaju, zavisno od situacije, i kao aktivisti “Centra za osobe sa smetnjama u razvoju“, „Centra za osobe sa autizmom“ i drugih stvarnih ili izmišljenih ustanova.

Po pisanju medija i po komentarima na internetu, ovakvi prodavci se sreću i u drugim gradovima Srbije, prodajući čestitke na kojima stoji da će „deo prihoda od prodaje biti uplaćen kao pomoć humanitarnoj organizaciji“. Činjenica je da deo prihoda koji se uplaćuje u humanitarne svrhe ne prelazi 20% od ostvarene prodaje.

Izričito naglašavamo da kao Ustanova, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju iz Beograda, nemamo nikave dodirne tačke sa ovakvim načinom prikupljanja sredstava! Takođe ne odobravamo ovako netransparentno i agresivno prikupljanje novca od građana. Apelujemo na nadležne službe da stanu na put ovakvim vidovima zloupotrebe humanosti naših sugrađana, turista i posetilaca što posebno stvara ružnu sliku o nama. Novac prikupljen na ovaj način, zapravo je novac uzet od osoba kojima je potreban.

Ukoliko želite da pomognete licima sa smetnjama u razvoju ili drugim grupama stanovništva u stanju socijalne potrebe, preporučujemo da svoju donaciju u novcu uplatite direktno na račun ustanove ili udruženja građana kojoj želite da pomognete. Na taj način ćete biti sugurni da su sredstva data namenski i da će u celosti biti utrošena u datu svrhu.